Skolinformation

RFSL GÄVLEBORG ERBJUDER FÖRELÄSNINGAR TILL SKOLOR I LÄNET!

Att bjuda in RFSL till en skola kan vara en del av att skapa ett inkluderande klimat för alla elever och att göra det lättare för hbtq-ungdomar (och lärare) att vara öppna. Det kan också vara ett sätt att bearbeta eventuellt negativa attityder och föreställningar som kan komma till uttryck i ett nedsättande språkbruk, mobbning och andra typer av bestraffningar för elever som inte följer cis- och heteronormen.

En skolinformation från RFSL ger eleverna möjlighet att se och ifrågasätta normer, få information och ställa frågor som få andra kan svara på. Förutom att ha en skolinformation som en del av en temadag om sexualitet och samlevnad väljer vissa skolor att lägga in föreläsningen inom ramen för andra ämnen i skolan såsom samhällskunskap, biologi, psykologi eller livskunskap, vilket egentligen är att föredra.

———————–
Hör av er till oss på gavleborg@rfsl.se eller 070-3654090 för bokning och pris.

 

16266297_10154323405751452_6070917339371335781_n

Är du intresserad av att bli skolinformatör i RFSL Gävleborg?


Som skolinformatör i RFSL får du prata hbtq och normkritik för elever i grund- och gymnasieskolor. Utbildningen till skolinformatör vänder sig till dig som är medlem i RFSL och vill bli skolinformatör för RFSL Gävleborg.

Under utbildningen får du lära dig faktakunskap och pedagogiska metoder. Grundläggande hbtq-kunskap behövs för att kunna ta till sig utbildningen på ett bra sätt.

Är du intresserad? Hör av dig till gavleborg@rfsl.se