Förtroendevalda

Om ossRFSL

RFSL Gävleborgs styrelse 2020:
Arvin Hembäck, ordförande
Jonna Sköld, vice ordförande
Johan Stugholm, kassör
Ida Elfving, ledamot

Hampus Larsson, ersättare
Anna Laurell, ersättare
Leon Reuterström, ersättare
Theodore Singhateh, ersättare
Johann Ersson, ersättare

Valberedning består av:
Johanna Eskman, sammankallande
Minella Mammadzada
Lo Boman
Malin Hillgren

Revisorer:
Gunnar Sjödelius (godkänd revisor)
Roger Larsson (förtroendevald revisor)

Stefan Gavell revisorssuppleant