Förtroendevalda

Om ossRFSL

RFSL Gävleborgs styrelse 2019:
Johanna Ersson, ordförande
Kjell Stenvall, ledamot
Jonas Persson, ledamot
Malin Johansson, ledamot
Arvin Hembäck, ledamot
Ida Elfving, ledamot

Hampus Larsson, ersättare
Kasper Englund, ersättare
Anna Laurell, ersättare

Valberedning består av:

Johan Stugholm sammankallande
Johanna Eskman
Malin Hillgren

Revisorer:
Gunnar Sjödelius (godkänd revisor)
Roger Larsson (förtroendevald revisor)

Stefan Gavell revisorssuppleant