Förtroendevalda

Om ossRFSL

RFSL Gävleborgs styrelse 2021:
Arvin Hembäck, ordförande
Johan Stugholm, kassör
Ida Elfving, ledamot

Emmy Jansgård, ersättare
Helena Jernberg, ersättare

Valberedning består av:
Johanna Eskman, sammankallande
Malin Hillgren

Revisorer:
Gunnar Sjödelius (godkänd revisor)
Roger Larsson (förtroendevald revisor)

Stefan Gavell revisorssuppleant