Kalender

20 MARS KL 14.00

Årsmöte

 

23 MARS KL 18.30

Funkisprojektet besöker oss

Kom och prata funkisfrågor med FUNKISPROJEKTET!
Hur tillgängligt är RFSL Gävleborg och hur kan vi jobba med tillgänglighetsfrågor?

30 MARS KL 18-21

Newcomers café

11-14 AUGUSTI

Gävle Pride