Newcomers nätverk

NewcomersRFSL

Newcomers är ett nätverk for HBTQ-flyktingar och migranter

Newcomers är en mötesplats och ett nätverk för HBTQ-flyktingar och migranter som har flytt undan förföljelse p.g.a. sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.  Det är också ett nätverk för HBTQ-personer som flyttat till eller redan bor i Sverige av andra anledningar.

Här kan du lära känna nya människor och det svenska hbtq-samhället. Kanske öva upp svenska språket, få tips och råd hur du kan hitta jobb eller bostad, eller få information om svensk sjukvård och hur svenska myndigheter fungerar. Vi kan också hjälpa till med juridiska frågor i din asylprocess.

Maila om du vill komma i kontakt med RFSL Gävleborg Newcomers.
E-post: gavleborg@rfsl.se