Juridiskt stöd

NewcomersRFSL

I frågor som rör asylrätt samarbetar vi med jurist Lotta Lagnander på Lagborg Juridik. Lotta har stor kunskap och erfarenhet i frågor som rör hbtq.

För kontaktuppgifter och vidare information, se Lagborgs hemsida:
www.juridikcoachen.se