Valberedningens förslag till RFSL Gävleborgs årsmöte den 15 mars 2020