Newcomers café

NewcomersRFSL

Välkommen till vårt Newcomers café!

Caféet är öppen sista onsdagen varje månad kl 18-21.
Juristen Lotta Lagnander finns tillgänglig för frågor om du behöver hjälp i din asylprocess.

Adress: Fjärde tvärgatan 55, GÄVLE

newcomers_cafe