HBTQ-häng

RFSL

pict

Välkommen till HBTQ-häng i Gävle!

Hbtq-hänget är för dig som bor i gruppbostad, servicebostad eller jobbar på daglig verksamhet. Det är också för dig som är över 18 år och som går på till exempel särskole-gymnasiet. Hbtq-hänget är för dig som är en hbtq-person eller som är intresserad av hbtq-frågor.

Hbtq betyder homosexuell, bisexuell, transperson och queer. På hbtq-hänget träffas vi och gör roliga saker tillsammans. Det är gratis att komma till hbtq-hänget.

Nästa datum: 5 oktober  (Löpande första torsdagen varje månad)
Tema: “Drag”

Tid: Kl. 18.30 – 20.30

Plats: Moränen, Väpnargatan 19 i Gävle

Ledare: Johanna Eskman, Kjell Stenvall och Alicia Mikaelsdotter

Anmälan och frågor: 076-006 43 43 eller hbtqhangetgavle@gmail.com